הפינה הספרותית

היום הראשון ללימודים

01 ספטמבר, 2019

"יום ראשון ללימודים, מהרו נא ילדים".

לאה גולדברג ונחום גוטמן ב"דבר לילדים", עם פתיחת שנת הלימודים תרצ"ז