הפינה הספרותית

יום הספרות הבינלאומי

08 ספטמבר, 2020
נקרא גם יום ביעור הבערות.
מצויין ב 8 בספטמבר  על ידי המדינות החברות באו"ם, להעלאת המודעות להשכלה ולביעור הבערות והאנלפבתיות.  היום הוכרז על ידי אונסק"ו ב-1965
במהלך יום זה  נערכים מפגשים וכנסים לחינוך ולמודעות בנושא, ולהדגשת חשיבות ההשכלה לאנשים פרטיים ולקהילות.
 
מטרת יום זה היא להעלות את המודעות לנושאים הקשורים באוריינות, לקדם שינוי עמדות בנושאים של השכלה ולהגביר את שיתוף הפעולה של כל המדינות, כדי שאנשים יהנו בעתיד מיותר חינוך ותרבות.
 
כ-775 מיליון בוגרים חסרים מיומנויות בסיסיות של אוריינות. אחד מחמישה בוגרים אינו יודע קרוא וכתוב, וכשני שלישים מהם הן נשים. מעל 60 מיליון ילדים נמצאים מחוץ לכותלי בית הספר ורבים אחרים אינם מבקרים שם באופן סדיר, או שנשרו מבתי הספר. לפי אתר האו"ם  שיעור הבערות במדינת ישראל עומד על 2.7 אחוז בקרב הגברים ו-6.6 בקרב הנשים.
 
יש להדגיש כי, האוריינות אינה מתייחסת רק למיומנות הטכנית של הקריאה והכתיבה, אלא ליכולת של האדם להשתמש במיומנויות אלו לצורך העברה וקליטה של מסרים , כלומר, רכישת מיומנות של הבנת הנקרא והבעה בכתב.
 
בערות ואנאלפביתיות הן ביטויים שונים של חוסר אוריינות. בערות היא היעדר ידע והשכלה בנושאים חשובים. אנאלפביתיות היא חוסר היכולת לקרוא ולכתוב. ישנם מקרים של אנאלפביתיות תפקודית, בהם אדם רוכש מיומנויות ראשוניות כלשהן של קריאה וכתיבה, אך הן אינן מספיקות לצורך שימוש יעיל בחיי היום יום.
 
לימוד קריאה בלאוס