הפינה הספרותית

יום הולדת לחיים נחמן ביאליק

09 ינואר, 2020

יום הולדת 147 לחיים נחמן ביאליק.
(9 בינואר 1873 - 4 ביולי 1934)
"האגדה... היא יצירה קלאסית של רוח עמנו, יצירה שיש לה פירות לשעתה וקרן קימת לדורות. בעיקרה ובכלל הרי היא אחד מן הגלויים הגדולים של רוח האומה ואישיה... מי שרוצה להכיר את האומה הישראלית על כורחו "ילך אצל אגדה"...  (ח"נ ביאליק, בהקדמתו לספר האגדה).
גדול המשוררים העברים בעת החדשה ומגדולי הספרות ועברית בכל הדורות.
מסאי, סופר, מתרגם ועורך שהשפיע רבות על התרבות היהודית המודרנית. ביאליק זכה לתואר "המשורר הלאומי".

saddsad111.jpg