הפינה הספרותית

הנשיא ריבלין מקריא לילדי ישראל את "דירה להשכיר

22 מרס, 2020

"החלטתי להציע לכם הפוגה קלה. להיות אתכם. מרחוק, אבל יחד".