הפינה הספרותית

יום הסביבה העולמי

08 יוני, 2020

השבוע יצויין יום הסביבה העולמי. 

5/6 יום סביבה  העולמי  (WED= World Environment Day ).

ארגון האו"ם מציין יום זה החל משנת 1974, במטרה להגביר את המודעות לנושאים הקשורים באיכות הסביבה, לקדם שינוי עמדות ולפעול למען הסביבה.

ביום זה מתמקד הדיון במגוון נושאים סביבתיים כגון התחממות כדור הארץ, זיהום, אבדן מזון, ניצול משאבים, פגיעה בשטחים הפתוחים ובמגוון המינים וכן בפעילות האדם ומקומו במערכת הטבעית.

מעל 100 מדינות מציינות יום זה, כחלק מתנועה עולמית מאוחדת למען הסביבה.
בכל שנה ניתן דגש לנושא סביבתי אחר,  השנה ההתמקדות היא בנושא המגוון הביולוגי.

אקו ולוגי : ספור אקולוגי לילדים שכתבה תמר אדר נלהשאלה בספרייה שלנו.

6609aaa7e6bab8a9f298fb10c8ba1c94.jpg