הפינה הספרותית

רעיונות לפינות ’קריאה’ מזמינות במיוחד.

19 אוגוסט, 2018

157862

איך לעודד את הילדים לקרוא יותר ספרים? רעיונות לפינות ’קריאה’ מזמינות במיוחד.

הילדים זקוקים להרגיש כיף ושמחה במה שהם עושים, כי האופן שבו הם חווים את העולם הוא חווייתי. כדי לעודד אותם לקרוא ספרים, עלינו לחשוב על דרך יצירתית לעשות זאת: אחת מהן למשל היא יצירת פינות קריאה 'מזמינות' וצבעוניות, שהילד ירגיש שהן מעוררות אצלו את יצר הסקרנות לספרים שהן אוגרות בתוכן.

https://www.hidabroot.org/article/238283

157853

157857

157854

157860