הפינה הספרותית

יום הולדת לשאול טשרניחובסקי

20 אוגוסט, 2018

715 537 3

יום הולדת למשורר שאול טשרניחובסקי.
 רופא, משורר עברי ומתרגם, מגדולי המשוררים העבריים. מזוהה עם שירת הטבע, הושפע רבות מתרבות יוון העתיקה. 
( 20 באוגוסט 1875- 14 באוקטובר 1943)