הפינה הספרותית

ראש הממשלה נתניהו פונה לילדי ישראל בבקשה מיוחדת: תקראו ספרים

23 אוגוסט, 2018

nnmnm  ראש הממשלה נתניהו פונה לילדי ישראל בבקשה מיוחדת: תקראו ספרים

ראש הממשלה נתניהו פונה לילדי ישראל בבקשה מיוחדת: תקראו ספרים