הפינה הספרותית

138 שנה להולדתו של זאב ז'בוטינסקי.

14 אוקטובר, 2018

"שני חלקים בלבי, שני שערים בו. האחד הוא לעמי; השני לתרבות, לספרות, לעט." זאב ז'בוטינסקי 
138 שנה להולדתו של זאב ז'בוטינסקי.
( 18 באוקטובר 1880- 4 באוגוסט 1940)
מנהיג ציוני, סופר, משורר, מתרגם ונואם מפורסם. ממחדשי הצבאיות העברית וממקימי הגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה. מכונן הציונות הרוויזיוניסטית; ראש בית"ר, מצביא האצ"ל ונשיא הצה"ר. מגדולי ההוגים היהודים הליברליים בעת החדשה.

 110538