הפינה הספרותית

אנדרטת ספרים  בברלין

22 נובמבר, 2018

תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏לילה‏ ו‏פעילויות בחוץ‏‏‏

אנדרטת ספרים  בברלין לזכר שריפת הספרים שהתבצעה ע"יי הנאצים.