הפינה הספרותית

תור לחנות ספרים, 1955.

25 נובמבר, 2018

תור לחנות ספרים ברחוב אלנבי 62 בגשם שוטף ב1955. הנחות עד 90% לספרים בעברית, פולנית אנגלית וצרפתית . צלם פריץ כהן

 
 

תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏‏אדם אחד או יותר‏, ‏אנשים הולכים‏‏ ו‏פעילויות בחוץ‏‏‏