הפינה הספרותית

יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק

09 ינואר, 2019

תמונה יכולה לכלול: ‏‏טקסט‏‏

היה איש / מאת אנדה.


היה איש יקר וקרוב, היה איש גדול וענו
אהב לשוחח ברחוב עם כל עובר, עם כל שב.
כל ילד כאן הכירו, קומתו ופניו.
ואם בנים לא היו לו, כולם היו כבניו.

היום מצוין יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק. 
גדול המשוררים העברים בעת החדשה ומגדולי הספרות ועברית בכל הדורות.
מסאי, סופר, מתרגם ועורך שהשפיע רבות על התרבות היהודית המודרנית. ביאליק זכה לתואר "המשורר הלאומי".
(י' בטבת תרל"ג, 9 בינואר 1873 - כ"א בתמוז תרצ"ד, 4 ביולי 1934)