הפינה הספרותית

מתוך: המפוזר מכפר אז"ר / לאה גולדברג

17 ינואר, 2019

תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏אדם אחד או יותר‏ ו‏טקסט‏‏‏  מתוך: המפוזר מכפר אז"ר / לאה גולדברג

(מתוך: המפוזר מכפר אז"ר / לאה גולדברג)