הפינה הספרותית

משפחות שונות בחברה והשתקפותן בספרות הילדים

05 פברואר, 2019

  משפחות שונות בחברה והשתקפותן בספרות הילדים

  משפחות שונות בחברה והשתקפותן בספרות הילדים

ריבוי של סוגי המשפחות שאליהן משתייכים הילדים בחברה שלנו ולספרות הילדים שמצד אחד משקפת את התייחסות החברה לסוגים שונים של משפחות ולמורכבות הקשרים בתוך המשפחה ומצד שני, עשויה לתרום ליתר קבלה של מחנכות, ילדים והורים של השונות הקיימת בין המשפחות.

להמשך הקריאה נא לחצו על הקישור.

משפחות-שונות-בחברה-והשתקפותן-בספרות https://clodietaldan.wordpress.com/