הפינה הספרותית

יום כדור הארץ.

22 אפריל, 2019

היום מציינים את יום כדור הארץ. יום כדור הארץ מצויין בתאריך 22 באפריל בכל שנה ומטרתו העלאת המודעות להגנה על סביבת כדור הארץ, והיכולת של כל אדם להשפיע באמצעות התנהלות יום יומית המתחשבת בסביבה, על גורלנו ועל גורל הדורות הבאים; ולהראות כי צריכת משאבים יעילה משפיעה על כל המערכת האקולוגית ועל איכות הסביבה.
היום המיוחד הזה נקבע בעצומה של האו"ם בשנת 2009.
ספרים בנושא להשאלה בספריית הילדים שלנו.

earth