הפינה הספרותית

איך נולד ספר?

21 מאי, 2019
איך נולד ספר?
שלבי הכנת הספר מראשו של הסופר, דרך הרעיון, הכתיבה, האיור, העריכה, בית הדפוס ועוד...