הפינה הספרותית

שונוּת בספרות ילדים

20 יוני, 2019

ספרות בכלל, ובעיקר ספרות ילדים, מהווה ראי לנורמות ולערכים של החברה שאותם היא מנסה להנחיל לדור הצעיר. השיח התרבותי-ציבורי כפי שהוא מתבטא בספרות הילדים היום הינו פתוח, ומאפשר ביטוי לקבוצות שונות בחברה לבטא את עצמן ואת תפיסת עולמן. אולם, בעבר הלא רחוק לא ניתן מקום לשיח על השונות בחברה בין שמדובר בשונות ביולוגית כגון מוגבלות גופנית או צבע עור, ובין שמדובר בשונות חברתית-תרבותית כגון שוני על רקע דתי ומגדרי.

למעבר לכתבה לחצו על הקישור המצורף.

http://beta.nli.org.il/he/content/book-week-2019-children-literature?fbclid=IwAR0kwY7AVSiIJicg5AuR1pVlrHd5IJ7BEcVmznIRAyP5qrdDcBvOslJ65CQ