הפינה הספרותית

על המקום שתופסות ספריות בחיינו

14 יולי, 2019

"נשבעתי, גם בספריות אפשר, אפשר לאהב עד מות"

(נתן אלתרמן, שיר עשרה אחים)