הפינה הספרותית

115 שנה לפטירתו של צ'כוב

15 יולי, 2019

  סופר ומחזאי רוסי הנחשב לאחד מכותבי הסיפורים הקצרים והמחזאים הטובים בהיסטוריה.

(29 בינואר 1860- 15 ביולי 1904)

ספריו להשאלה בספרייה שלנו.

תמונה יכולה לכלול: ‏אדם אחד‏  115 שנה לפטירתו של צ'כובאין תיאור זמין לתמונה.  115 שנה לפטירתו של צ'כוב
אין תיאור זמין לתמונה.  115 שנה לפטירתו של צ'כוב