אודות

טופס הצטרפות והתחייבות לספרייה


Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

לצפייה בטופס ההצטרפות וההתחייבות (תנאי השאלה) - https://bit.ly/3S4ktCN

המנוי הינו חינם לתושבי קרית אתא, תושב חוץ חייב בתשלום בפועל בסך של 80 ש"ח.

הרישום לספרייה יהיה סופי רק ברגע השארת צ'קים לפיקדון בספרייה.

ניתן לעשות מנוי עד חמישה ספרים למשפחה.

עבור שאילת ספר אחד צריך להשאיר אצלנו צ'ק פיקדון על סך 60 ש"ח לפקודת מתנ"ס קרית אתא ללא תאריך.
עבור שאילת 2 ספרים צריך להשאיר אצלנו 2 צ'קים לפיקדון, כל אחד על סך 60 ש"ח לפקודת מתנ"ס קרית אתא ללא תאריך.
עבור שאילת 3 ספרים צריך להשאיר אצלנו 2 צ'קים לפיקדון, אחד על סך 60 ש"ח וצ'ק שני על סך 120 ש"ח לפקודת מתנ"ס קרית אתא ללא תאריך.
עבור שאילת 4 ספרים צריך להשאיר אצלנו 2 צ'קים לפיקדון, אחד על סך 60 ש"ח וצ'ק שני על סך 180 ש"ח לפקודת מתנ"ס קרית אתא ללא תאריך.
עבור שאילת 5 ספרים צריך להשאיר אצלנו 2 צ'קים לפיקדון, אחד על סך 60 ש"ח וצ'ק שני על סך 240 ש"ח לפקודת מתנ"ס קרית אתא ללא תאריך.
גם מי שמעוניין בשאילה של ספרים דיגיטליים בלבד נדרש להפקדת צ'קים בעת פתיחת המנוי.

תפריט נגישות