כניסה

Знак Судьбы

מחבר/ת: Holt, Victoria;
 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרמיקום מס' מיון סימן מדף כרך
293018מבוגרים ר HOL
293018מבוגרים ר HOL

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר/ת: Holt, Victoria;
שם כותרЗнак Судьбы
מס' מיוןר
סימן מדףHOL
מדיהספרים
סוגסיפורת-רומן
קהל יעדמבוגרים
עמודים304
גובה20
מו''ל/יםKlub semeinogo dosuga
זמן הוצאה2014
זמן הוצאה(עברי)[תשע"ד]
שפהרוסית
תאריך קיטלוג7/11/2018
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם