איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית
הרצאה: מלחמת סיני - סדרת ישראל במערכה- מרכז מורשת בגין
איור מהספרים
הרצאה: חיים נחמן ביאליק- סדרת 'יוצרים ברוח ציונית'- מרכז מורשת בגין
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית
פיוט יהודי עם רקפת אמסלם
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
הצגה לילדים מסדרת סיפורים ואגדות
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית
הרצאה: מלחמת ששת הימים - סדרת ישראל במערכה- מרכז מורשת בגין
סיור: עמק יזרעאל - סדרת 'עוד חוזר הניגון'- מרכז מורשת בגין
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
הרצאה: גוש אמונים - סיפור אישי - סדרת 'חברת מופת'- מרכז מורשת בגין
סדנאות הבית
נשים מובילות - צילה חיון
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית
סיור: בקעת הירדן - סדרת 'עוד חוזר הניגון'- מרכז מורשת בגין
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית
עיתונאים בשטח - רון בן ישי
איור מהספרים
פיוט יהודי עם מורין נהדר
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית
הרצאה מלחמת ההתשה מסדרת ישראל במערכה
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
הרצאה: מפלגות עדתיות - סדרת 'חברת מופת' - מרכז מורשת בגין
הצגה לילדים - מסדרת הצגות גדולות לקטנים בימי ד'
איור מהספרים
הרצאה: הרב יהודה אלקלעי - בסדרה 'יוצרים ברוח ציונית' - מרכז מורשת בגין
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
הצגה לילדים מסדרת סיפורים ואגדות בימי ג'
קומיקס ואיור לנוער
הרצאה: מלחמת יום הכיפורים בסדרה 'ישראל במערכה' - מרכז מורשת בגין
סיור: הגליל המערבי - סדרת 'עוד חוזר הניגון' - מרכז מורשת בגין
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
הרצאה: בין צבא להלכה, סיפורה האישי של נווטת הקרב תמר אריאל ז"ל - בסדרה 'חברת מופת' - מרכז מורשת בגין
נשים מובילות - פרי מרגוליס
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
שעת סיפור
איור מהספרים
הרצאה: נתן אלתרמן בסדרה 'יוצרים ברוח ציונית' - מרכז מורשת בגין
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
שעת סיפור
עיתונאים בשטח
איור מהספרים
שפת הלב חודש אייר
שפת הלב חודש אייר
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
שעת סיפור
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
הצגה לילדים - מסדרת הצגות גדולות לקטנים בימי ד'
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
שעת סיפור
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
שפת הלב חודש סיון
איור מהספרים
הרצאה: רחל ינאית בן צבי -יוצרים ברוח ציונית' - מרכז מורשת בגין
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים