איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית
הרצאה: מלחמת סיני - סדרת ישראל במערכה- מרכז מורשת בגין
איור מהספרים
הרצאה: חיים נחמן ביאליק- סדרת 'יוצרים ברוח ציונית'- מרכז מורשת בגין
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית
פיוט יהודי עם רקפת אמסלם
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
הצגה לילדים מסדרת סיפורים ואגדות
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית
הרצאה: מלחמת ששת הימים - סדרת ישראל במערכה- מרכז מורשת בגין
סיור: עמק יזרעאל - סדרת 'עוד חוזר הניגון'- מרכז מורשת בגין
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
הרצאה: גוש אמונים - סיפור אישי - סדרת 'חברת מופת'- מרכז מורשת בגין
סדנאות הבית
נשים מובילות - צילה חיון
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית
סיור: בקעת הירדן - סדרת 'עוד חוזר הניגון'- מרכז מורשת בגין
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית
עיתונאים בשטח - רון בן ישי
איור מהספרים
פיוט יהודי עם מורין נהדר
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית
הרצאה מלחמת ההתשה מסדרת ישראל במערכה
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
הרצאה: מפלגות עדתיות - סדרת 'חברת מופת' - מרכז מורשת בגין
הצגה לילדים - מסדרת הצגות גדולות לקטנים בימי ד'
איור מהספרים
הרצאה: הרב יהודה אלקלעי - בסדרה 'יוצרים ברוח ציונית' - מרכז מורשת בגין
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
הצגה לילדים מסדרת סיפורים ואגדות בימי ג'
קומיקס ואיור לנוער
הרצאה: מלחמת יום הכיפורים בסדרה 'ישראל במערכה' - מרכז מורשת בגין
סיור: הגליל המערבי - סדרת 'עוד חוזר הניגון' - מרכז מורשת בגין
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
הרצאה: בין צבא להלכה, סיפורה האישי של נווטת הקרב תמר אריאל ז"ל - בסדרה 'חברת מופת' - מרכז מורשת בגין
נשים מובילות - פרי מרגוליס
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
שעת סיפור
איור מהספרים
הרצאה: נתן אלתרמן בסדרה 'יוצרים ברוח ציונית' - מרכז מורשת בגין
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
שעת סיפור
עיתונאים בשטח
איור מהספרים
שפת הלב חודש אייר
שפת הלב חודש אייר
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
שעת סיפור
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
הצגה לילדים - מסדרת הצגות גדולות לקטנים בימי ד'
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
שעת סיפור
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
שפת הלב חודש סיון
איור מהספרים
הרצאה: רחל ינאית בן צבי -יוצרים ברוח ציונית' - מרכז מורשת בגין
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים