מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
הצגה לילדים - מסדרת סיפורים ואגדות בימי ג'
קומיקס ואיור לנוער
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
הרצאה: מלחמת לבנון הראשונה- בסדרה 'ישראל במערכה' - מרכז מורשת בגין
סיור: תל אביב 'העיר הלבנה' בסדרה 'עוד חוזר הניגון' - מרכז מורשת בגין
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
הרצאה: המתח בין החברה הקיבוצית לעיירות הפיתוח- בסדרה 'חברת מופת' - מרכז מורשת בגין
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
שעת סיפור
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
שעת סיפור
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
שעת סיפור
עיתונאים בשטח
איור מהספרים
הרצאה: ש"י עגנון - בסדרה 'יוצרים ברוח ציונית' - מרכז מורשת בגין
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
הצגה לילדים - מסדרת הצגות גדולות לקטנים בימי ד'
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
שעת סיפור
שפת הלב חודש תמוז
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
הרצאה: מלחמת לבנון השנייה - בסדרה 'ישראל במערכה' - מרכז מורשת בגין
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
איור מהספרים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
שעת סיפור
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
שעת סיפור
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
שעת סיפור
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
תיאטרון בובות
מעגל נשים
"קו פרשת המים"
שעת סיפור
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
מעגל נשים
"חותם נשי" נשים יוצרות שינוי.
שעת סיפור
איש הסיפורים- קורס מספרי סיפורים.
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
הצגות לילדים
מעגל נשים
שעת סיפור
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
" מאחורי המילים" מפגשים עם סופרים.
מעגל נשים
שעת סיפור
איש הסיפורים- קורס מספרי סיפורים.
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
מעגל נשים
תולעת ספרים. מפגשים עם מתרגמי הספרים.
שעת סיפור
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
הצגות לילדים
מעגל נשים
שעת סיפור
איש הסיפורים- קורס מספרי סיפורים.
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
"מסעות מצולמים"
מעגל נשים
שעת סיפור
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים
שעת סיפור
ציור וקומיקס - חוג משולב לילדים