מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
הצגה לילדים - מסדרת סיפורים ואגדות בימי ג'
קומיקס ואיור לנוער
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
הרצאה: מלחמת לבנון הראשונה- בסדרה 'ישראל במערכה' - מרכז מורשת בגין
סיור: תל אביב 'העיר הלבנה' בסדרה 'עוד חוזר הניגון' - מרכז מורשת בגין
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
הרצאה: המתח בין החברה הקיבוצית לעיירות הפיתוח- בסדרה 'חברת מופת' - מרכז מורשת בגין
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
שעת סיפור
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
שעת סיפור
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
שעת סיפור
עיתונאים בשטח
איור מהספרים
הרצאה: ש"י עגנון - בסדרה 'יוצרים ברוח ציונית' - מרכז מורשת בגין
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
הצגה לילדים - מסדרת הצגות גדולות לקטנים בימי ד'
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
שעת סיפור
שפת הלב חודש תמוז
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
הרצאה: מלחמת לבנון השנייה - בסדרה 'ישראל במערכה' - מרכז מורשת בגין
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
איור מהספרים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס ואיור לנוער
סדנאות הבית - סדנה מספר שתיים
מעגל נשים בהשראת גיבורות המקרא
סדנת יצירה לילדים
סדנת יצירה לילדים
סדנת יצירה לילדים
סדנת יצירה לילדים
סדנת יצירה לילדים
סדנת יצירה לילדים
סדנת יצירה לילדים
סדנת יצירה לילדים
סדנת יצירה לילדים
סדנת יצירה לילדים
שעת סיפור
סדנת יצירה לילדים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס לילדים
רישום וציור מתחילים
שעת סיפור
סדנת רישום וציור לילדים
רישום וציור מתקדמים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס לילדים
רישום וציור מתחילים
שעת סיפור
סדנת רישום וציור לילדים
רישום וציור מתקדמים
סדנת יצירה לילדים
תיאטרון בובות
קומיקס לילדים
סדנת כתיבה מתקדמים
מעגל נשים
רישום וציור מתחילים
"קו פרשת המים"
שעת סיפור
סדנת רישום וציור לילדים
רישום וציור מתקדמים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס לילדים
מעגל נשים
רישום וציור מתחילים
"חותם נשי" נשים יוצרות שינוי.
שעת סיפור
סדנת רישום וציור לילדים
איש הסיפורים- קורס מספרי סיפורים.
רישום וציור מתקדמים
סדנת יצירה לילדים
קומיקס לילדים
הצגות לילדים
סדנת כתיבה מתקדמים
מעגל נשים
רישום וציור מתחילים
שעת סיפור
סדנת רישום וציור לילדים