המלצות הצוות

אנחנו מידוובנה

poland

בימים אלה בהם סוערות הרוחות בעקבות החוק החדש של הפרלמנט הפולני שאוסר להאשים את הפולנים באחריות לשואת יהודי פולין, אני ממליץ לקוראי הספריה העירונית לעיין בספר המחקר "אנחנו מיידוובנה - הפשע וההשתקה" של אנה ביקונט, עיתונאית פולניה ממוצא חצי יהודי שמתגוררת כיום בישראל. הספר חושף בשלמותה את פרשת הטבח שביצעו תושבי העיירה הפולנית יידוובנה במזרח פולין בשכניהם היהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה. ב-10 ביולי 1941, בתחילת הכיבוש הגרמני בעיצומו של מבצע ברברוסה, ריכזו תושבי העיירה הפולנים באלימות ברוטלית את שכניהם היהודים, 1600 איש במספר, בתוך אסם והעלו אותו באש על יושביו. הפרשה הזו שהושתקה שנים ארוכות תחת הכיבוש הקומוניסטי, נפתחה מחדש בשנת 2000 בעקבות מחקר של חוקר פולני ועוררה ויכוח ופילוג פנימי בתוך החברה הפולנית בדבר אחריותם של הפולנים להצלחת השמדת היהודים בתקופת השואה. הויכוח הפנימי הגיע לשיאו בימים אלו עם קבלת החוק החדש על ידי ממשלת הימין בפולין.

בספר שלפנינו מוליכה המחברת אנה ביקונט את הקורא בתוך שבילי המסע המחקרי הארוך שלה שכלל גביית עדויות מן הרוצחים ובני משפחותיהם, מעדי הראייה הפולנים ומהניצולים היהודים. לאט לאט היא בונה את הפאזל של העדויות ומצליבה אותן זו מול זו. המחברת אנה ביקונט הצליחה למצוא התאמה בין העדויות של עדי ראייה פולנים שסיפרו בעילום שם על הטבח לבין עדויותיהם של הניצולים היהודים. בכך חושף הספר לאור את סיפור הטבח בשלמותו וקובע כי הוא בוצע על ידי האוכלוסיה הפולנית המקומית ולא על ידי הגרמנים. ספר מחקר זה מפריך את הטענות של חוגים פולניים כי הטבח בוצע על ידי הגרמנים וכי לפולנים לא היה כל חלק בו. הפרשה שמוכחת בספר פותחת פתח למחקרים נוספים שינסו לחשוף האם היו עוד מקרים נוספים כאלה שלא ידועים עד היום.

הספר זכה בשנת 2011 בפרס הספר האירופי וכן נכלל ברשימת מאה הספרים הטובים ביותר בארה"ב לשנת 2015 לפי הדירוג של כתב העת הספרותי של העיתון ניו יורק טיימס.

ד"ר מיכאל הרשקוביץ.